Tổng quan về quy trình nghiệp vụ quản lý kinh doanh chuẩn với phần mềm Dân Trí Soft mà người doanh chủ, quản lý nên đọc ngay

Đây là quy trình quản lý chuẩn cho mô hình quản lý kinh doanh chuyên nghiệp của phần mềm Dân Trí Soft, nên đọc trước khi sử dụng.
Quy trình nghiệp vụ chi tiết của hệ thống phần mềm Dân Trí Soft
QUY TRÌNH 6 BƯỚC QUẢN LÝ VỚI DANTRISOFT
Để tiếp cận nhanh với phần mềm Dân Trí Soft bạn chỉ cần nắm rõ quy trình 6 bước quản lý ở trên (click vào ảnh để xem full màn hình) thì việc học & áp dụng phần mềm sẽ rất nhanh:
Bước 1: Khởi tạo hệ thống >> Bước 2: Thiết lập danh mục >> Bước 3: Bán hàng tính tiền & báo cáo doanh thu >> Bước 4: Quản lý kho hàng >> Bước 5: Quản lý thu chi, công nợ >> Bước 6: Quản lý thẻ VIP tích điểm & chương trình khuyến mãi.


TỔNG QUAN PHẦN MỀM BÁN LẺ, BÁN SỈ, ĐẠI LÝ
Trải nghiệm gian hàng demo (dùng thử):
Truy cập www.DanTriSoft.vn và đăng nhập với
Mã gian hàng: banlebansidemo
Tên đăng nhập: demo; Mật khẩu: demo
Tải ứng dụng xem báo cáo kinh doanh trên điện thoại
       
TỔNG QUAN PHẦN MỀM CAFE, NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN
Trải nghiệm gian hàng demo (dùng thử):
Truy cập www.DanTriSoft.vn và đăng nhập với
Mã gian hàng: dantrisoftdemo
Tên đăng nhập: demo; Mật khẩu: demo
Tải ứng dụng xem báo cáo kinh doanh trên điện thoại
       
Tải ứng dụng order bằng điện thoại, máy tính bảng
       
TỔNG QUAN PHẦN MỀM TRÀ SỮA, TOPPING IN NHÃN

Trải nghiệm gian hàng demo (dùng thử):
Truy cập www.DanTriSoft.vn và đăng nhập với
Mã gian hàng: dantrisofttrasua
Tên đăng nhập: demo; Mật khẩu: demo
Tải ứng dụng xem báo cáo kinh doanh trên điện thoại
       
Tải ứng dụng order bằng điện thoại, máy tính bảng
       
TỔNG QUAN PHẦN MỀM QUÁN KARAOKE, BIDA
Trải nghiệm gian hàng demo (dùng thử):
Truy cập www.DanTriSoft.vn và đăng nhập với
Mã gian hàng: karaokebidademo
Tên đăng nhập: demo; Mật khẩu: demo
Tải ứng dụng xem báo cáo kinh doanh trên điện thoại
       
Tải ứng dụng order bằng điện thoại, máy tính bảng
       
Khai báo ban đầu để sử dụng chung:
Khai báo Danh mục:
- Danh mục hàng hóa, giá bán, giá vốn...
- Danh mục khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.
- Danh mục kho hàng, đơn vị tính.
- Danh mục chi phí.
- Danh mục ngân hàng...
Khai báo Hệ thống:
- Khai báo thông tin cửa hàng: tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại..., những thông tin để in ra hóa đơn.
- Khai báo thông tin tài khoản nhân viên.
- Thiết lập hệ thống phân quyền sử dụng phần mềm...
4 bước quản lý cửa hàng riêng lẻ & 1 bước quản lý quản lý chuỗi với Dân Trí Soft
Phần 1: Module kho hàng có 3 chức năng chính gồm: nhập kho - xuất kho - chuyển kho & hệ thống báo cáo tồn kho từ tổng quan đến chi tiết.
Phần 2: Module bán hàng & báo cáo doanh thu: tất cả các nghiệp vụ bán hàng, tính tiền, in bill & hệ thống báo cáo bán hàng từ tổng quan đến chi tiết.
Phần 3: Module Thu chi: các nghiệp vụ liên quan đến thu chi tiền như thu công nợ phải thu của khách hàng, chi trả tiền nhà cung cấp, các chi phí cho vận hành & hệ thống báo cáo chi phí từ tổng quan đến chi tiết, báo cáo kết quả kinh doanh lãi/lỗ.
Phần 4: Module Khuyến mãi - thẻ VIP: quản lý thông tin thẻ VIP (thẻ thành viên) tích điểm, đổi điểm, lịch sử mua hàng của khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mãi theo giá trị hóa đơn, theo hàng hóa hoàn toàn tự động trên hệ thống.

MÁY MÓC THIẾT BỊ DÂN TRÍ SOFT CUNG CẤP