Hướng dẫn tạo bảng giá bán riêng cho từng khách sỉ, khi bán hàng phần mềm tự động lấy giá dành riêng và tính đúng giá

Làm thế nào để quản lý được:
- Bảng giá bán dành riêng cho khách hàng: ví dụ ta có hàng trăm khách hàng khác nhau với bảng giá bán dành riêng cho từng đối tượng thì làm sao nhớ được chính xác tuyệt đối, nhớ tự động.
- Mỗi lần thay đổi bảng giá dành riêng cho một nhóm khách hàng hoặc đối tượng khách hàng nào đó thì thật sự là nỗi ám ảnh và rất dễ sai xót. Mà sai xót thì khách hàng sẽ giận đấy, vì giá cả là vấn đề nhạy cảm kinh doanh mà.
Tất cả vấn đề trên sẽ được máy tính lưu trữ và ghi nhớ tự động để chuẩn xác 100% với Dân Trí Soft. Bài viết này sẽ hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ này.

Bước 1: Tạo ra nhiều bảng giá bán khác nhau cho từng nhóm khách hàng/đối tượng khách hàng ngay trên phần mềm & chỉnh sửa nhanh giá bán ngay ở phần mềm DanTriSoft.
- Nhập bảng giá trực tiếp từ phần mềm: vào menu Danh mục >> Thiết lập bảng giá >> Nhấn vào nút (+) để thêm mới bảng giá & đặt tên cho bảng giá >> Sau đó gõ thông tin giá bán cho bảng giá đó.
Thiết lập nhiều bảng giá khác nhau để gán cho từng nhóm khách hàng
Ví dụ ở đây là có 2 bảng giá riêng là bảng giá VIP1 và giá VIP2 (có thể tạo ra hàng chục thậm chí hàng trăm bảng giá riêng vẫn được). Lưu ý: phần mềm luôn luôn có bảng giá mặc định là bảng giá bán lẻ, cho nên nếu không có bán lẻ thì bạn không cần quan tâm đến bảng giá bán lẻ này.

- Hoặc nhập bảng giá bằng cách import từ file excelxem hướng dẫn về nguyên lý của chức năng import từ file excel. Cơ bản để import từ file excel bạn cần thực hiện qua các bước:
1. Tải file mẫu: Nhấn vào nút Import tại mục Thiết lập bảng giá >> Download Template Import.
2. Điền thông tin hàng hóa, giá bán sỉ vào file mẫu sau khi tải về.
3. Nhấn chọn tệp và dẫn tới file giá sỉ, chọn bảng giá Import và nhấn Import Data.
Lưu ý: Sau khi khai báo giá bán xong bạn phải nhấn Lưu để hoàn tất nghiệp vụ import.
Có thể import bảng giá bán sỉ từ file excel có sẵn

Bước 2: Tạo ra nhóm khách hàng để gán với bảng giá dành riêng cho khách hàng.
- Vào Danh mục >> Nhóm khách hàng >> nhấn Thêm mới để đặt tên cho nhóm khách hàng và nhớ phải gán trường Bảng giá phù hợp cho nhóm khách hàng đó, vì khách hàng thuộc nhóm nào thì phần mềm sẽ tự động hiểu giá bán cho khách hàng đó, sau đó nhấn Lưu.
Tạo ra nhiều nhóm khách hàng khác nhau để gán bảng giá riêng
Ví dụ này là nhóm VIP1 sẽ gán với Giá VIP1 & nhóm VIP2 sẽ gán với Giá VIP2.
Sơ đồ nguyên tắc gán bảng giá dành riêng cho từng khách hàng
Bước 3: Thêm mới thông tin khách hàng và chọn nhóm khách hàng cho phù hợp.
- Vào Danh mục >> Khách hàng - Thẻ VIP, nhấn Thêm mới để điền thông tin khách hàng và lưu ý là phải chọn Nhóm khách hàng cho phù hợp. Ý nghĩa ở đây: mỗi nhóm khách hàng có bảng giá khác nhau, vì vậy nếu thông tin khách này thuộc nhóm khách hàng nào thì phần mềm sẽ tự động lấy bảng giá dành riêng nhóm khách đó khi bán hàng cho vị khách hàng này.
Thêm mới thông tin khách hàng và gán nhóm khách hàng để có bảng giá phù hợp