Hướng dẫn quản lý hàng hóa, giá bán cho bán hàng ở lĩnh vực có đa đơn vị tính (lon - lốc - thùng, viên - vỉ - hộp, cái - ri - lốc...)

Một hàng hóa bán ra có nhiều đơn vị tính như lon, lốc, thùng hay như cái, vỉ, hộp, thùng hay cái, ri, lốc... được gọi là quản lý & bán hàng đa theo đơn vị tính. Đa đơn vị tính có bảng giá bán theo đặc thù, ví dụ một lon giá 5 ngàn, còn một lốc 6 lon có giá bán là 29.000 đồng chứ không phải = 6 lon * 5 ngàn = 30 ngàn như cách tính của các phần mềm không có tính năng này. Bài này sẽ hướng dẫn cách để quản lý và bán hàng đa đơn vị tính với Dân Trí Soft.

QUẢN LÝ & BÁN HÀNG ĐA ĐƠN VỊ TÍNH

Màn hình bán hàng của phần mềm bán lẻ, bán sỉ Dân Trí Soft