Hướng dẫn nhanh cho thu ngân trong 9 phút: order món, tính tiền giờ, in bill, lưu hóa đơn trên ứng dụng bán hàng cho thu ngân quán karaoke, quán bida

Đây là hướng dẫn nhanh cho nghiệp vụ order món, tính tiền giờ, in bill tạm tính, lưu hóa đơn dành cho nhân viên thu ngân hoặc kế toán bán hàng sử dụng ứng dụng bán hàng trên máy tính.

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 9 PHÚT


PHẦN 1: CÁCH ORDER, THÊM - SỬA MÓN, TÍNH TIỀN

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng bán hàng trên máy tính.
Khai báo số tiền đầu ca nếu cần quản lý vào ca và kết ca, nếu không cần thoát bước này.

Bước 2: Order món, ghi nhận giờ vào (giờ bắt đầu tính tiền giờ), thêm - sửa - xóa món, chuyển phòng/bàn, in bếp/bar, in hóa đơn tạm tính, lưu hóa đơn.
- Click chọn phòng/bàn khách bắt đầu sử dụng dịch vụ.
- Sau khi click chọn phần mềm sẽ hiện thông báo "Bạn có chắc muốn tính tiền giờ cho phòng/bàn đang chọn". Chọn Yes nếu bạn muốn ghi nhận giờ vào (bắt đầu tính tiền giờ). Chọn No nếu chưa ghi giờ vào, khi nào muốn bắt đầu ghi nhận giờ vào sẽ check chọn Ghi tính giờ.
Chọn phòng/bàn khách hàng sử dụng dịch vụ
- Tiếp theo order món theo yêu cầu của khách hàng.
Các chức năng cần lưu ý:
- Order món (lên món).
- Chuyển bàn: chuyển từ phòng/bàn này sang phòng/bàn khác, nếu giá bán có các khu vực khác nhau thì phần mềm sẽ tự động tách giá tiền giờ ra 2 phần khác nhau.
- In báo bếp/pha chế (nếu có) - phím tắt: F3
- In hóa đơn (in bill) tạm tính - phím tắt: F4
- Lưu hóa đơn để giải phóng bàn & báo cáo doanh thu - phím tắt F5
- Xem trạng thái phòng/bàn: đang trống, đã có khách, đã in hóa đơn tạm tính.
Chức năng Chuyển bàn, In bếp/bar, In hóa đơn, Lưu hóa đơn
Nghiệp vụ chuyển từ phòng/bàn này sang phòng bàn khác
Bước 3: Kết thúc tiền giờ, in bill thanh toán và thu tiền.
- Nhấn vào nút Tính giờ >> kiểm tra thông tin đã chuẩn xác chưa >> nhấn tiếp vào nút Tính giờ của box để phần mềm kết thúc giờ ra và tự động tính tiền giờ đưa vào tổng bill thanh toán.
- Nhấn In hóa đơn để in bill thanh toán gửi khách hàng.
- Nhấn Lưu hóa đơn để kết thúc nghiệp vụ cho phòng/bàn & giải phóng trống cho phòng/bàn đó.
Kết thúc để phần mềm tự động tính toán tiền giờ và cộng vào tổng giá trị thanh toán cho bill

PHẦN 2: XEM BÁO CÁO BÁN HÀNG

Cách 1: Xem báo cáo bán hàng bằng trình duyệt web.
- Đăng nhập vào website www.DanTriSoft.vn vào menu Doanh thu >> Doanh thu nhóm theo ngày >> Chọn thời gian từ ngày .... đến ngày .... rồi nhấn Tìm kiếm để xem doanh thu được nhóm theo ngày. Có thể xem thêm nhiều báo cáo khác từ chức năng này hãy cùng khám phá nhé.
- Tương tự để xem Danh sách hóa đơn bán hàng đã thực hiện theo ngày, Doanh thu theo hàng hóa, Doanh thu chi tiết theo nhóm hàng, Doanh thu nhóm theo khu vực...
Xem báo cáo doanh thu nhóm theo ngày bằng trình duyệt web
Cách 2: Xem báo cáo bán hàng bằng ứng dụng xem báo cáo kinh doanh bằng điện thoại.
Cách 3: Xem báo cáo bán hàng dựa trên chức năng kết ca & bàn giao ca bán hàng.
Xem hướng dẫn cụ thể tại: Hướng dẫn vào ca, kết ca, bàn giao ca của nhân viên bán hàng/thu ngân để đảm bảo tiền bạc chuẩn xác, rõ ràng giữa các ca.