Quản lý thông tin thẻ VIP - tích điểm - tự động chiết khấu, khai báo chương trình khuyến mãi theo món hàng, khuyến mãi theo hóa đơn giúp tự động hóa chương trình khuyến mãi

Mục tiêu: Tạo thông tin thẻ VIP để tích điểm (tích điểm tăng chiết khấu, đổi điểm tặng quà), tạo các chương trình khuyến mãi để phần mềm tự động tính toán giúp tự động hóa.

Phần 1: Khai báo thẻ VIP - tích điểm - tự động chiết khấu
1.1 Khai báo thông tin thẻ VIP
- Khai báo thông tin thẻ VIP: Vào menu K.Mãi-VIP >> Thông tin thẻ VIP >> Thêm mới
- Khai báo mức chiết khấu thẻ VIP (ý nghĩa: tích càng nhiều điểm sẽ được chiết khấu càng cao): vào menu K.Mãi-Vip >> Thông tin thẻ VIP >> Thêm mới, rồi khai báo thông tin khách hàng và nhấn vào tab Thông tin thẻ VIP và check chọn Sử dụng thẻ VIP thì chương trình tích điểm mới có hiệu lực.
Khai báo Thông tin chung (tức thông tin khách hàng) và qua tab Thông tin thẻ VIP để check chọn.
- Mã thẻ VIP: là mã số để tìm kiếm thẻ VIP (tương tự như mã hàng vậy), đây là mã số duy nhất, bạn có thể tự đặt mã hoặc có thể dùng số di động của khách hàng để làm Mã thẻ VIP.
- Ngày phát hành/ngày hết hạn: đó là hiệu lực của thẻ VIP.
- Số điểm mặc định: nếu bạn muốn tặng ngay cho khách hàng một số điểm nào đó bạn gõ vào đây, nếu không thì phần mềm tự động lấy là 0 điểm.
- Điểm đã tích lũy: phần mềm sẽ tự động tính toán là điểm đã tích lũy của mã thẻ VIP này là bao nhiêu (dòng này không thay đổi được vì phần mềm tính tự động dựa trên dữ liệu thực trên phần mềm).
- Mức chiết khấu: phần mềm sẽ tự động lấy thông tin từ khai báo thiết lập thẻ VIP để lấy ra mức chiết khấu chính xác ở cột này (trường này không thay đổi được vì phần mềm tính toán).
1.2 Khai báo: Mức chiết khấu thẻ VIP
Đây là mục khai báo để phần mềm lấy công thức này rồi tự động tính toán. Thực hiện như sau: vào menu K.Mãi-VIP >> Mức chiết khấu thẻ VIP.
Ví dụ ở đây tôi đưa ra 2 mức chiết khấu:
- Mức chiết khấu 1: từ 0 đến 100 điểm được chiết khấu là 10%.
- Mức chiết khấu 2: là 101 đến 1.000 điểm được chiết khấu 15%.
- Mức chiết khấu 3: là 1.001 đến 100.000 điểm được chiết khấu 20%.
Khai báo các mức chiết khấu tự động theo điểm tích lũy của thẻ VIP
1.3 Khai báo: Thiết lập tích điểm thẻ VIP
Thiết lập tích điểm thẻ VIP và hạn mức đổi điểm thưởng
- Khai báo thiết lập điểm thẻ VIP:
     + Hệ số quy đổi điểm: bao nhiêu tiền là được tính 1 điểm, phần mềm mặc định là 10.000 đồng = 1 điểm, và hệ số này có thể thay đổi ví dụ quán muốn 100.000 đồng = 1 điểm, hay 500.000 đồng = 1 điểm - đây là những quy định riêng của quán nên chỉ cần sửa lại thông tin và nhấn Lưu là thành công.
     + Hạn mức đổi điểm thưởng: bao nhiêu điểm là được đổi điểm thưởng, tức thẻ VIP phải đạt mức đó thì mới có quyền đổi điểm (đổi điểm thành quà tặng, đối điểm thành sản phẩm, đổi điểm thành tiền... là do shop/quán quy định khi làm kinh doanh), khi đổi điểm thì điểm tích lũy sẽ bị trừ số điểm đã được đổi đi. Mặc định của phần mềm Dân Trí Soft là 200 điểm, có thể thay đổi con số này theo nhu cầu. Lưu ý: Khi đổi điểm thưởng thì số điểm tích lũy sẽ bị trừ số điểm đã được đổi điểm & cách tính chiết khấu sẽ theo đúng số điểm có sau khi trừ.
Giao diện cafe, nhà hàng: cách tìm thẻ VIP để gán hóa đơn và tích điểm, chọn Đổi điểm thành quà tặng (nếu có)
1.3 Xem lịch sử giao dịch của thẻ VIP: muốn kiểm tra xem thẻ VIP có những giao dịch gì trong khoảng thời gian nào đó thì vào K.Mãi - VIP >> Lịch sử giao dịch thẻ VIP: nhấn tìm kiếm.

Phần 2: Khai báo khuyến mãi theo giờ vàng
Xem video hướng dẫn khai báo và sử dụng

- Nhằm tạo chương trình khuyến mãi hấp dẫn theo một khung giờ nhất định (gọi là giờ vàng) để gia tăng hành động mua hàng vào khung giờ này. Ví dụ: thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá 50% vào khung giờ vàng từ 13h - 17h30 trong 15 ngày đầu tháng, hoặc vào giờ vàng sẽ có những sản phẩm có giá cực kỳ hấp dẫn...
- Để áp dụng chương trình này thì về nguyên tắc có 2 cách:
     + Cách 1: thu ngân/kế toán bán hàng sẽ gõ bằng tay vào phần mềm chương trình khuyến mãi.
     + Cách 2: thiết lập vào hệ thống phần mềm một chương trình khuyến mãi giờ vàng theo đúng kịch bản khuyến mãi, mục tiêu là khi có đơn hàng vào khung giờ vàng được quy định thì phần mềm sẽ tự động lấy thông tin khuyến mãi để áp dụng vào hóa đơn tính tiền.
Dưới đây sẽ hướng dẫn cách làm thứ 2 là tạo chương trình khuyến mãi giờ vàng theo đúng kịch bản khuyến mãi vào phần mềm.
Bước 1: đăng nhập vào website www.DanTriSoft.vn >> vào menu K.Mãi-VIP (Khuyến mãi - thẻ VIP) >> click chọn Chương trình khuyến mãi >> click chọn Thêm CTKM theo Hàng Hóa (Thêm chương trình khuyến mãi theo hàng hóa).
Chọn chức năng Chương trình khuyến mãi - thẻ VIP
Bước 2: Khai báo tên chương trình khuyến mãi, thời gian áp dụng giờ vàng và chương trình khuyến mãi của giờ vàng. Ví dụ minh họa:
- Tên chương trình: Khuyến mãi giờ vàng nửa đầu tháng 8.
- Thời gian giờ vàng: từ 13h00 đến 17h30 từ ngày 01/08/2020 đến hết ngày 15/08/2020. Thời gian hệ thống tính toán là vào lúc order món (lên món) vào bill, tức nếu order cho bàn đó vào 12h59 phút và ngồi đến 14h thì bill đó vẫn không được áp dụng chương trình, hoặc order món vào 17h29 phút thì nếu bàn có ngồi đến 19h thì chương trình khuyến mãi vẫn được áp dụng. Vì phần mềm là khai báo tự động và cứng nhắc, vì vậy trong thực tế thu ngân có thể linh hoạt cho phù hợp với tình trạng thực tế để đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tuyệt vời.
- Chọn các món khuyến mãi vào giờ vàng: ta chọn nhóm hàng (có thể chọn lần lượt cho nhiều nhóm hàng) >> click vào Chọn nhanh để hàng hóa được đổ xuống dưới lưới >> ở mục dưới lưới này ta có thể xóa món không có trong chương trình bằng cách nhấn vào nút x, ở đây có 2 hình thức khuyến mãi:
     + Hình thức 1: khuyến mãi theo % CK (% chiết khấu), ví dụ chiết khấu 50% các món vào giờ vàng.
     + Hình thức 2: khuyến mãi bằng cách CK tiền (CK bằng tiền), ví dụ Cafe đen đá đang bán giá 24.000 đồng, Cafe sữa đá giá 29.000 đồng và muốn giờ vàng muốn đồng giá là 15.000 đồng thì ta sẽ gõ vào cột Tiền CK cho Cafe đen đá là 9.000 đồng (=24.000 - 15.000), cho Cafe sữa đá là 14.000 đồng (=29.000-15.000) và check chọn vào ô CK Tiền ở bên cạnh.
Chú ý: Sau khi khai báo chương trình khuyến mãi cần yêu cầu cho tắt tất cả phần mềm Dân Trí Soft ở máy tính và điện thoại, sau đó đăng nhập lại thì chương trình mới bắt đầu có hiệu lực. Và nếu muốn dừng chương trình thì vào xóa đi hoặc nhấn vào nút check Sử dụng để dừng.
Khai báo chương trình khuyến mãi giờ vàng
Bước 3: Bán hàng và chương trình tự động áp dụng chương trình khuyến mãi giờ vàng
- Người thu ngân order, bán hàng và in bill tính tiền bình thường và khi order món hàng được khai báo khuyến mãi theo giờ vàng thì phần mềm sẽ tự động áp dụng khuyến mãi này vào bill thanh toán mà người thu ngân không cần làm bất kỳ thao tác giảm giá nào cả.
Bán hàng và tự động áp dụng chương trình khuyến mãi theo giờ vàng đã được khai báo
Phần 3: Khai báo các dạng khuyến mãi khác
- CTKM theo Hàng hóa (chương trình khuyến mãi theo Hàng hóa): khai báo danh sách hàng hóa khuyến mãi, mục tiêu là thực hiện chương trình khuyến mãi cho hàng hóa nào đó, thường sử dụng khi muốn thúc đẩy doanh số bán hàng cho một hay nhiều món hàng/nhóm hàng, là một cách để kích cầu tiêu dùng.
- CTKM theo Hóa đơn (chương trình khuyến mãi theo hóa đơn): hóa đơn có doanh thu càng cao càng được chiết khấu cao, nhằm khuyến khích khách hàng mua nhiều để được chiết khấu cao hơn.
Khai báo chiết khấu chương trình khuyến mãi theo hóa đơn
Phần 4: Áp dụng thẻ VIP khi bán hàng
- Rất đơn giản, bạn thao tác bán hàng trên màn hình bán hàng bình thường và lựa chọn nút lệnh theo đúng nhu cầu để thực hiện bán hàng, phần mềm sẽ tự động lấy thông tin và tính toán để đúng với việc khai báo các chương trình khuyến mãi thẻ VIP được bạn khai báo.
Với phần mềm cafe - nhà hàng, karaoke - bida
Sau khi order món nhấn nút Mở rộng chọn Khuyến mãi thẻ VIP để mở form tìm thẻ VIP, ở form này ta tìm kiếm theo mã thẻ VIP hoặc tên thẻ VIP rồi nhấn Enter (lưu ý là nhấn enter chứ không dùng chuột nhé) để thẻ VIP được load xuống dưới & giá trị hóa đơn được gán vào thẻ VIP tích điểm doanh số.
Sau khi lên bill, nhấn nút Mở rộng chọn Khuyến mãi thẻ VIP để mở form tìm thẻ VIP
Với phần mềm lĩnh vực bán lẻ, bán sỉ
Sau khi lên đơn hàng nhấn nút Thẻ VIP để mở form tìm kiếm thông tin thẻ VIP, ở form này ta tìm kiếm theo mã thẻ VIP hoặc tên thẻ VIP rồi nhấn Enter (lưu ý là nhấn enter chứ không dùng chuột nhé) để thẻ VIP được load xuống dưới & giá trị hóa đơn được gán vào thẻ VIP tích điểm doanh số.
Dùng chức năng tích điểm thẻ VIP cho lĩnh vực bán lẻ, bán sỉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình huống đặc thù trong thực tế triển khai chức năng khuyến mãi - thẻ VIP vào vận hành kinh doanh

Tình huống của gian hàng cafe - nhà hàng ở Hà Nội
Bài toán kinh doanh: quán có 3 mức chiết khấu đối với thẻ VIP được quy định như sau:
Nhóm 1 - Mọi khách mua hàng: đều được chiết khấu 5%.
Nhóm 2 - Khách VIP: chiết khấu 10%. Danh sách cố định.
Nhóm 3 - Khách super VIP: chiết khấu 15%. Danh sách cố định.
Cách thực hiện:
Bước 1: ta vào khai báo mức chiết khấu thẻ VIP ra làm 3 nhóm
Nhóm 1 - Mọi khách mua hàng từ 0 điểm - 1.000 điểm (hoặc tùy nhu cầu) có mức chiết khấu 5%.
Nhóm 2 - Khách VIP từ 1.001 - 10.000 điểm (hoặc tùy nhu cầu) có mức chiết khấu 10%.
Nhóm 3 - Khách super VIP từ 10.001 - 50.000 điểm (hoặc tùy nhu cầu) có mức chiết khấu 15%.
Bước 2: ta khai báo thông tin thẻ VIP tương thích với 3 nhóm ở trên như sau:
- Với những khách hàng thuộc nhóm 1 chiết khấu 5% ta khai báo bình thường.
- Với những khách hàng thuộc nhóm 2 chiết khấu 10% ta khai báo và thêm ở dòng khai báo Số điểm mặc định là 1.001 điểm, có nghĩa là với khách VIP nhóm 2 này khi bắt đầu tích điểm đã có sẵn 1.001 điểm, nên mặc định khi nhập thông tin thẻ VIP nhóm 3 phần mềm sẽ tự động chiết khấu 10%.
Tại dòng Số điểm mặc định sẽ khai báo số điểm tặng trước cho thẻ VIP
- Tương tự, với những khách hàng thuộc nhóm 3 chiết khấu 15% ta khai báo và thêm ở dòng khai báo Số điểm mặc định là 10.001 điểm, có nghĩa là với khách VIP nhóm 3 này khi bắt đầu tích điểm đã có sẵn 10.001 điểm, nên mặc định khi nhập thông tin thẻ VIP nhóm 3 phần mềm sẽ tự động chiết khấu 15%.