Hướng dẫn thay đổi giao diện màn hình order và bán hàng trên máy tính

Với giao diện màn hình bán hàng chuyên cho máy tính, Dân Trí Soft thiết kế 2 giao diện: (1) Giao diện mặc định khi cài đặt: là giao diện được yêu thích vì sự thân thiện & thể hiện sơ đồ trên một màn hình. (2) Giao diện lựa chọn thêm: là giao diện dành cho quán muốn sơ đồ phòng/bàn được hiển thị trên nhiều Tab. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thay đổi theo giao diện lựa chọn thêm.

Đây là giao diện mặc định của màn hình bán hàng trên máy tính khi cài Dân Trí Soft, sơ đồ bàn được thể hiện trên 1 màn hình.
Giao diện bán hàng mặc định
Đây là giao diện màn hình có sơ đồ bàn được chia thành nhiều Tab
Giao diện bán hàng được chia thành nhiều Tab cho nhiều khu vực khác nhau
Cách để thay đổi như sau
Bước 1: Đăng nhập vào www.DanTriSoft.vn vào menu Hệ thống >> Cấu hình hệ thống >> nhấn qua tab Thiết lập cấu hình >> Nhấn check chọn hoạc bỏ check chọn vào Hiển thị toàn bộ phòng/bán trên 01 màn hình (Windows), nhấn Lưu để hoàn tất khai báo.
Check chọn hoặc bỏ check chọn Hiển thị toàn bộ phòng/bàn trên 01 màn hình
Bước 2: Đăng nhập lại vào ứng dụng bán hàng trên máy tính, vào Thiết lập >> nhấn Cập nhật phiên bản, chờ trong giây lát để hệ thống cập nhật xong. Sau đó hãy đăng nhập lại phần mềm để thấy giao diện đã được thay đổi.
Tận hưởng thành quả màn hình bán hàng thay đổi theo ý định
Lưu ý: Để thay đổi lại giao diện ngược lại (bỏ chọn hoặc chọn), hãy thay đổi ngược lại cách thức setup là sẽ được.