Hướng dẫn quản lý hệ thống chuỗi cho chuỗi cửa hàng, chuỗi shop, chuỗi quán, chuỗi nhà hàng

Một hệ thống phần mềm có khả năng quản lý chuỗi cửa hàng /shop, chuỗi quán cần phải đáp ứng nhu cầu quản lý:
- Tính kế thừa: kế thừa dữ liệu ví dụ thông tin hàng hóa, khách hàng, thẻ VIP, thông tin tài khoản đăng nhập... trên toàn hệ thống các cửa hàng.
- Tính tổng thể và chi tiết: có hệ thống báo cáo vừa tổng thể cho hệ thống chuỗi, vừa chi tiết đến từng cửa hàng/quán.
- Tính real-time (thời gian thực): dữ liệu cập nhật chuẩn xác theo thời gian thực để người quản lý có thông tin nhanh để đưa quyết định kinh doanh.
Mô hình quản lý hệ thống kinh doanh chuỗi
Dân Trí Soft là một trong những công ty tiên phong xây dựng hệ thống quản lý cho chuỗi cửa hàng, chuỗi quán nhằm giúp việc quản lý chuẩn mực hơn, thuận tiện hơn và mọi lúc mọi nơi.
Phần mềm quản lý chuỗi Dân Trí Soft triển khai thực tiễn cho chuỗi cửa hàng bán lẻ, bán sỉ
Phần mềm quản lý chuỗi Dân Trí Soft triển khai thực tiễn cho chuỗi cafe EMC Coffee
CÁCH SETUP (TẠO MỚI) GIAN HÀNG MỚI CHO CHUỖI
Bước 1: Tạo mới thông tin cửa hàng thứ 2, thứ 3, thứ 4....
Đăng nhập vào cửa hàng đang sử dụng trên trình duyệt Web tại www.DanTriSoft.vn. Tạo Mã gian hàng cho cửa hàng mới và các thông tin của cửa hàng mới này bằng cách: Vào menu Hệ thống >> Quản lý chi nhánh >> nhấn Thêm mới >> Điền thông tin và nhấn Lưu. Thế là bạn đã thiết lập xong thông tin cho cửa hàng thứ 2, tương tự cho các cửa hàng thứ 3, 4, 5...
Bạn có thể thoát phần mềm và đăng nhập bằng mã gian hàng của cửa hàng thứ 2 với thông tin tên đăng nhập và mật khẩu quản trị mà bạn vừa tạo ra gian hàng này trong hệ thống phần mềm, hoặc đơn giản hơn là khi đăng nhập vào bất kỳ cửa hàng/quán nào của chuỗi rồi click chuột vào tên gian hàng >> phần mềm sẽ mở ra box để chọn đăng nhập cho các gian hàng khác trong chuỗi & ở đây có thể xem được các báo cáo chuỗi về doanh thu, về kho hàng.
Thêm mới mã gian hàng, thông tin cho cửa hàng thứ 2, 3, 4...
Lưu ý:
1. Thông tin đăng nhập của cửa hàng thứ 2: Mã gian hàng vừa được tạo và Tên đăng nhập - Mật khẩu đăng ký ban đầu của cửa hàng thứ nhất.
2. Thông tin Hàng hóa của 2 cửa hàng mặc định là giống nhau, trong trường hợp các cửa hàng có menu khác nhau thì DanTriSoft sẽ hướng dẫn cách thiết lập cho chuẩn mực. Theo mặc định, nếu thay đổi thông tin hàng hóa ở 1 cửa hàng thì các cửa hàng trong chuỗi cũng thay đổi cho đồng nhất, riêng phần giá bán thì không thay đổi & mỗi cửa hàng có thể chỉnh giá bán cho phù hợp với địa điểm đó.
3. Thông tin giá bán của 2 cửa hàng là khác nhau, mỗi cửa hàng có thể chỉnh giá riêng cho địa điểm.
4. Thông tin khách hàng - thẻ VIP được cập nhật real-time trên toàn hệ thống phần mềm: nếu khách hàng có thẻ VIP thì có thể sử dụng trên toàn hệ thống.

Bước 2: Kiểm soát báo cáo theo từng cửa hàng hay tổng cộng theo dạng chuỗi.
2.1 Xem báo cáo kinh doanh chuỗi bằng app báo cáo kinh doanh trên smartphone: đăng nhập vào app báo cáo kinh doanh. Với người dùng (user) có quyền quản lý cả hệ thống chuỗi thì khi đăng nhập vào sẽ có báo cáo cụ thể, hoặc dùng ứng dụng xem báo cáo online bằng điện thoại thì user này cũng toàn quyền xem số liệu báo cáo.
Xem báo cáo kinh doanh mô hình chuỗi trên app báo cáo trên điện thoại
VỀ APP XEM BÁO CÁO CHUỖI BẰNG ĐIỆN THOẠI

2.1 Xem báo cáo kinh doanh chuỗi bằng trình duyệt website: vào website www.DanTriSoft.vn. và đăng nhập vào bất kỳ cửa hàng/quán nào của chuỗi rồi click chuột vào tên gian hàng >> phần mềm sẽ mở ra box để chọn đăng nhập cho các gian hàng khác trong chuỗi & ở đây có thể xem được các báo cáo chuỗi về doanh thu, về kho hàng.
Cách để truy cập xem báo cáo từng gian hàng & báo cáo quản lý chuỗi