Hướng dẫn bán hàng theo đơn đặt hàng trước, giao hàng sau

Bài toán:
- Khách hàng đặt hàng trước gồm một số món, có đặt cọc trước, thanh toán hết hoặc không cần đặt cọc.
- Shop/cửa hàng/công ty bán hàng theo đơn đặt hàng đó: có thể giao hết đơn đặt hàng 1 lần hoặc chia ra nhiều lần giao hàng.Bài dưới đây là hướng dẫn nghiệp vụ này với phần mềm DanTriSoft.

Bước 1: Lên đơn đặt hàng trước của khách.
Chức năng Đơn đặt hàng trước
Thêm mới Đơn đặt hàng trước cho khách hàng
Bước 2: Lên hóa đơn bán hàng & thanh toán.
Lên hóa đơn bán hàng theo đơn đặt hàng